Oferta

Oferuję Państwu:

 • tłumaczenia tekstów zwykłych i specjalistycznych
 • tłumaczenia dokumentów sprzed 1917r (księgi ślubów, urodzeń, zgonów)
 • tłumaczenia umów handlowych, kontraktów, korespondencji handlowej oraz innych dokumentów biznesowych
 • tłumaczenia tekstów ekonomicznych i prawniczych
 • tłumaczenia materiałów reklamowych, wszelkiego rodzaju ulotek, broszur, katalogów produktów i usług
 • prowadzenie korespondencji w języku rosyjskim
 • korekta lingwistyczna tłumaczeń
 • tłumaczenia stron internetowych
 • wyszukiwanie informacji w źródłach rosyjskojęzycznych
 • opracowanie tekstów rosyjskojęzycznych dla przeprowadzania kampanii reklamowych eksporterów polskich w Europie Wschodniej
 • inne