Polityka prywatności

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że niniejsza strona tlumaczenia.veiksme.pl, należąca do firmy PHU VEIKSME Inga Sadkowska z siedzibą w Bestwinie przy ulicy Sokołów 18 przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 RODO w celu świadczenia usług tłumaczeniowych. Pozostanie na stronie, wysyłanie wiadomości do naszej firmy jest jednoznaczne z udzieleniem na to zgody.

 Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)
W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych przedstawiam moja politykę prywatności, aby upewnić się, że każdy  Zleceniodawca ma dostęp do informacji dotyczących zakresu jak i celu przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU VEIKSME Inga Sadkowska z siedzibą w Bestwinie przy ulicy Sokołów 18 (NIP: 652-162-11-85).
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
  3. Celem zbierania danych jest możliwość realizacji usługi.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Jakie dane są przetwarzane:
Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu), niezbędne do realizacji zlecenia, np. odesłania tłumaczenia, oraz do identyfikacji klienta przechowuję przez okres realizacji zlecenia.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Kopie niektórych tłumaczeń tekstów (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego i budowania bazy wiedzy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.