Cennik

Jednostką rozliczeniową tłumaczeń jest 1800 znaków ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami tekstu wejściowego (liczone wg statystyki edytora tekstu).

Tłumaczenie na język
polski
na język rosyjski
zwykłe 25zl 30zl
specjalistyczne 35zl 40zl
ekspresowe 40zl 45zl
korekta, redakcja tekstu od 6 zł (w zależności od jakości tekstu)

 

Podane ceny nie zawierają żadnych dodatkowych opłat. W cenę wliczona jest wielostopniowa korekta i opracowanie graficzne.

KLASYFIKACJA TEKSTÓW

Tłumaczenia zwykłe obejmują teksty niewykraczające terminologicznie poza poziom wykształcenia ogólnego średniego np. e-mail, list, notatka, oferta handlowa.

Tłumaczenia specjalistyczne zawierają terminologię fachową, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki lub biznesu.

TRYB REALIZACJI TŁUMACZEŃ

  • tryb zwykły – realizacja w ciągu co najmniej 3 dni roboczych
  • tryb ekspresowy – realizacja w ciągu 24h

Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia zlecenia, sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy.